TAJNÉ

ŽÁROVKA s.r.o.
Sokolovská 7
186 00 Praha 8

Tel.: 602 34 35 76
e-mail: zarovka@seznam.cz
DIČ: CZ 26456001

informace týkající se kontrol hasicích přístrojůTajné

Vážení přátelé,
na této stránce bychom Vám chtěli sdělit některé informace týkající se kontrol hasicích přístrojů. Podle již zmíněné vyhlášky MV 246/2001 musí kontrolór (revizní technik) provádět kontrolu způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce (§7 odst.4).

A zde je zakopanej pes !

Průvodní dokumentace výrobce je na venek tajná, nesmí se nikterak kopírovat ani dále ukazovat. Revizní technik po proškolení ji má k dispozici a musí podle ní postupovat. Ale jak se mohou informovat ostatní ??? Nebudem jmenovat konkrétní výrobce, zkusíme si popovídat obecně.

Náplně:

To znamená, že u běžných pěn se prodraží údržba takovýchto přístrojů a to někteří prodejci zapomínají uvést.

Patrony:

Tlakové patrony u práškových přístrojů mají životnost až 30 let a mohou se 6x opětovně naplnit. Horší je to u vodních přístrojů s patronou, která se nesmí opětovně plnit a její životnost je max. 10 let !!!

Armatury a hadice:

Některé armatury starší konstrukce jsou již zakázány bez rozdílu věku. Hadice mají také omezenou životnost na 10 let, tudíž by se za životnost přístroje měli nejméně jednou vyměnit. A to nemluvíme o přístrojích CO2 které mají životnost 40 let, zde bychom měli měnit třikrát.

U dílů vyrobených z umělé hmoty se předpokládá životnost 10 let, aby byla zaručena 100%-ní akceschopnost.

A gumové prvky (různá těsnění) jsou některými výrobci doporučena vyměnit každý rok !!

Přístroje CO2 zvané sněhové:

Aby toho nebylo málo, tak u těchto přístrojů se také musí dělat periodická zkouška po pěti letech (jako u většiny HP). Při této zkoušce se vyšroubuje ventil a natlakuje přístroj. A pozor správně se smí ventil našroubovat pouze třikrát, pak by měl byt vyřazen a nahrazen novým. Toto není levná záležitost a počítejme jak často se ventil vymění za dobu 40 let. Dvakrát

Ceny platné od 01.05.2005 - změna cen vyhrazena.

Zpět